Óvodánk szakmai, működési dokumentumai

Az óvoda Alapitó Okirata

Az óvoda Pedagógiai Programja

Az óvoda Házirendje

Az óvoda Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Az óvoda Szervezeti és működési szabályzata

Az óvoda Iratkezelési Szabályzata

Eszköz- és felszerelésjegyzék