AZ ÓVODA KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADATAI

Az óvoda közérdekből nyilvános szervezeti adatai

A köznevelési intézmény típusa: 

Óvoda

A köznevelési intézmény megnevezése: 

Csimota Óvoda

A köznevelési intézmény székhelye: 

2030 Érd, Felső u. 50.

A köznevelési intézmény telephelye:

2030 Érd, Felső u. 52

A köznevelési intézmény alapításának dátuma:

2014.05.19.

A köznevelési intézmény adószáma: 

18599691-1-13

A köznevelési intézmény bankszámlaszáma: 

10403136-50526657-56571002                        (K&H Bank)

 

A köznevelési intézmény alapítójának és fenntartójának neve:

Csimota Óvoda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A köznevelési intézmény alapítójának és fenntartójának székhelye:

2030 Érd Felső utca 50.

 

Az óvoda közérdekből nyilvános személyes adatai

A fenntartó képviselője, képviselőjének, a fenntartó feladat- és hatáskörében eljáró személyneve:

Szabó Judit Katalin

A fenntartó képviselőjének elérhetősége:

30/172-4340

A fenntartó feladatköre: Az intézmény fenntartása, működtetése, vagyonkezelés, vagyonhasználat, gondoskodik, a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről.

A fenntartó kötelezettségei és jogait a nemzeti köznevelésről szóló törvény 83.§ (1) állapítja meg.

Az óvoda, a köznevelési intézmény feladat- és hatáskörében eljáró óvoda vezetőjének neve:

Budai Mária

Az óvodavezető feladatköre:

Az óvodavezető 

-       gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak felett,

-       dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, nem utal más hatáskörébe,

-       jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,

-       képviseli az intézményt

Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a köznevelés ágazati törvénye és munkáltatója határozza meg. Munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.  A köznevelési intézmény vezetőjének feladatát, felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a nemzeti köznevelésről szóló törvény (69.§) állapítja meg.

Az óvoda vezetőjének munkaköre, beosztása:

óvodapedagógus

óvodavezető

Az óvoda vezetőjének végzettsége:

Okleveles óvodapedagógus;

Óvodai menedzser (szakosító oklevél)

Fejlesztőpedagógus

 

Az óvoda vezetőjének elérhetősége:

30/175-5273

 

Az óvoda közérdekből nyilvános tevékenységre, működésre vonatkozó adatai

A köznevelési intézményben felvehető maximális gyermeklétszám: 

30 fő

A köznevelési intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése

Óvodai nevelés

A köznevelési intézmény alaptevékenysége: Az óvoda alapfeladata óvodai nevelés, amely a gyermekek 3 éves korától a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

A köznevelési intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása

 

óvodai nevelés (851020)

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése

 

1.    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (0911110)

2.    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

3.    Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)

A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga

 

A feladatellátást szolgáló vagyon: bérelt ingatlanon óvoda és udvar. Az óvoda bérleti szerződés alapján kizárólagos használati joggal bír a szerződésben szereplő felépítményre és a hozzá tartozó udvarra vonatkozóan. 

Az intézmény vagyonát a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök, illetve használati, berendezési és felszerelési tárgyak alkotják.

 

A vagyon feletti rendelkezés joga: Az ingatlanokon lévő berendezés, ingóság, szakmai felszerelés a fenntartó tulajdona. E vagyon feletti rendelkezési jog a bérlőt - Csimota Óvoda Nonprofit Kft-t illeti meg. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok

A köznevelési intézmény önállóan gazdálkodik, az intézmény fenntartójától elkülönült önálló költségvetéssel rendelkezik.

Kapcsolódó dokumentumok: