Az óvoda munka,- és nyitvatartási rendje

 

nevelési év

meghatározása:

A nevelési év szeptember 1-től – augusztus 31-ig tart. 

 

A nevelési év két szakaszból áll:

-       intenzív nevelési-fejlesztési időszak: (09.01.-05.31), mely időszakban a helyi pedagógiai programban foglaltak szerinti feladatok teljes megvalósítása történik;

-       a nyári élet időszaka: (06.01-08.31), mely időszak alatt, a tanulási tevékenység nem szervezett, tervezett, de egyéb játékos tevékenységek szervezése biztosítja a gyermekek számára a tartalmas nyári életet.

Az óvoda munkarendje,napi nyitva tartása:

Az óvoda 5 napos munkarenddel hétfőtől péntekig reggel 8.00 órától – 16.00 óráig tart nyitva, heti 40 órás nyitvatartási idővel üzemel.

 

Eltérő az intézményi munkarend

-       ha a nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul,

-       rendezvény, szülő értekezlet, fogadó óra szervezése esetén.

Az óvoda nyitva tartása az iskolai szünetek alatt:

Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári és téli időszakban szünetelAz óvoda nyáron kétszer egy hétre bezár, ekkor történik az óvoda nyári karbantartása, szükség szerinti felújítása. A téli zárva tartás az iskolai téli szünet idejével megegyező.

Az intézmény:

-       nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig

-       zárva tartásának téli időpontjáról november 15-ig faliújságon elhelyezett hirdetményben, e-mailben tájékoztatja a szülőket.

Az iskolai őszi, tavaszi szünetek ideje alatt az óvoda zavartalanul üzemel, nyitva tart.

Az óvoda nyitva tartása vészhelyzet esetén:

 

Az óvodavezető a fenntartó egyidejű értesítése mellett az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében rendkívüli szünetet rendelhet el, ha:

-       rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt az óvoda működése nem lehetséges, 

-       az óvodában a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési napon nem éri el a húsz Celsius-fokot.

 

A rendkívüli szünet elrendeléséről az óvodavezető tájékoztatja a szülőket. 

(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 30§(5), és 13§(2) bekezdés)

 

Az Oktatási Hivatal vezetője rendkívüli szünetet és/vagy szünet alatti ügyeleti működést rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más, elháríthatatlan ok miatt a megye területén az óvodák működése nem biztonságos.