Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályait az Infotv. 26.§ - 27. §-a rögzíti. Az óvodának lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse (Infotv. 26. § (1). 

Közérdekű adatmegismerésére igényt nyújthat be bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: igénylő) függetlenül attól, hogy az igényben foglalt adatokat saját felhasználásra, vagy más személy, szervezet részére történő továbbítás céljából igényli. Az igény személyesen szóban, írásban (levélben, telefaxon, e-mailben stb.), valamint meghatározott esetben telefonon is előterjeszthető.

A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények tekintetében az Infotv. törvény 28. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az igénylő kérelmét, igényét az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével nyújthatja be

-       személyesen: az óvoda nyitvatartási idejében

-       postai úton: a Csimota Óvodának címzett levélben (2030 Érd, felső u. 50.)

-       elektronikus úton: a csimota2018@gmail.com e-mail címre küldött levélben.

 

A formanyomtatvány az óvodában személyesen átvehető az óvodavezetőtől, vagy letölthető az óvoda honlapjáról (a honlapon a Letölthető nyomtatványok oldalon).